Zapraszam Cię na spotkanie z Tobą, do Ciebie,
do Ciebie w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało - Twoje Ciało.

Zapraszam Cię w Wolności_z Wolnością_poprzez Wolność.

Moje zaproszenie jest (w)holistycznie wielowymiarowe.

Wspieram i prowadzę w_z_poprzez perspektywę ‘Twoje Ciało to Ty’. 

Ciało fizyczne_mentalne_emocjonalne_duchowe_…_niefizyczne…

Jedno.

Wielociało.

Świadomość Ciało Ty.

Wspieram i prowadzę do wewnątrz, i.e. wewnątrz też jest zewnątrz.

Bezsiłowo_bezoporowo_bezwysiłkowo.

Poza oczekiwaniem_poza oceną_poza osiągiem.

Pozasystemowo.

W Pełni (k)NOWing.

Jedynym Systemem_Źródłem jest dla mnie Ciało_Człowiek.

YOUnique Ciało_Człowiek.

Ty.

Byśmy mogli być My.

BACK HOME

Zapraszam Cię
do powracania do Siebie 
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

KREAcja

Zapraszam Cię 
do badania_doświadczania_ucieleśniania
i wyrażania Twojej bezgranicznej
Mocy Twórczej
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.    

 

oŻyw(i)anie

Zapraszam Cię
do oŻYWania i oŻYWiania
relacji i relacyjności wewnątrz i na zewnątrz
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

JUŻ NIEBAWEM

Praktycznie:

Spotykamy się 1:1 na żywo w Turku (w sali/w przestrzeni otwartej), i/lub ONLINE w platformie Skype (audio/video). 

Sesje są rejestrowane. Materiał służy do dokumentacji i transferu, jest wykorzystywany za obopólną zgodą.

WSZELKIE PARAMETRY TECHNICZNE SESJI (czas trwania, częstotliwość etc.) SĄ ADOPTOWA(L)NE DO ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI.

Każda sesja jest unikalna_niepowtarzalna_wyjątkowa, jest świętem Życia, świętowaniem Życia w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

 

WAŻNE:

Ty jesteś dla Ciebie Źródłem.

Ja nie daję Tobie rozwiązań.

Proponuję parametry bycia_życia_tworzenia oparte na nieustannym doświadczaniu Siebie Świadomości.

Cały czas pogłębiam, modyfikuję, uaktualniam istniejące propozycje i tworzę nowe. 

Zawsze bardziej więcej jeszcze w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

Wspieram cię ze stanu ZERO, i.e. maksymalnej dostępnej dla mnie TuTeraz NEUTRALNOŚCi.

TworzyMy w dialogu opartym na odpowiedzialności każdej, każdego z nas.

Sesja online:

15 min – 111 PLN

30 min – 222 PLN

45 min – 333 PLN


Olu, bardzo dziękuję za wczorajszą sesję. Było tanecznie, duchowo, oczyszczająco…

                                                                                                                                           Małgosia 

Nasze świętowanie nie zna końca, nie zna też początku.