Zapraszam Cię do badania_doświadczania_ucieleśniania
i wyrażania Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej,

do poszukiwania i odkrywania nieskończonych Przejawów Życia w Ruchu_z Ruchem_poprzez Ruch,
do tworzenia dla nich Twojej YOUnique formy w Tańcu_z Tańcem_poprzez Taniec.
Zapraszam Cię do KREAkcji w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.  

Es war sehr emotional, berührend und ergreifend. Man fragte sich nach der Existenz und Wurzeln. Man hoffte, dass eines Tages der Krieg vorbei wäre. Der Tanz war wie das Leben, mit ihren Höhen und Tiefen, schnell und langsam gleichzeitig, mit viel Schmerz, Leid, aber auch
viel Hoffnung und Liebe.

Julia Müsgens

W Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało przypominasz sobie o Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej,
doświadczasz_czujesz_rozumiesz unikalność Twojego własnego potencjału, powracasz do Twojej oryginalnej_naturalnej_organicznej roli Twórczyni, Twórcy - spójnej, scentrowanej, nieskończenie twórczej Istoty, i zaczynasz urzeczywistniać - materializować i manifestować Twoją autentyczną_uczciwą_prawdziwą KREAkcję.
KREAkcja jest syntezą badania_doświadczania_ucieleśniania i wyrażania bezgranicznej Mocy Twórczej.

Fundamentalnym parametrem KREAkcji jest Wolność. 

W Wolności_z Wolnością_poprzez Wolność dzieje się proces czucia_otrzymywania_odczuwania [sensing_receiving_feeling] i tworzenia.

KREAkcja oparta jest na poddawaniu i oddawaniu się własnemu oryginalnemu_naturalnemu_organicznemu potencjałowi bycia i wyrażania WSZYSTKOści_WSZELKOści_WSZELAKOści.

W TuTeraz_z TuTeraz_poprzez TuTeraz.

Bardziej więcej jeszcze.

KREAkcja jest procesem_ciągłością_kontinuum.

KREAkcja potrzebuje praktykowania – Woli i Obecności_Intencji i Uważności_Czasu_Przestrzeni i Przestrzenności.
Potrzebujesz pragnąć

i być w Twoim pragnieniu Wolna,

Wolny,

Wolne,

coraz bardziej Wolna,

coraz bardziej Wolny,

coraz bardziej Wolne.
Ciało fizyczne stanowi centrum KREAkcji.

W Twoim Ciele_z Twoim Ciałem_poprzez Twoje Ciało

dzieje się proces badania_doświadczania_ucieleśniania

i wyrażania Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej 

i nieskończonych przejawów Życia, 

które nie zna końca ani początku.

Sesje KREAkcji odbywają się w czasoprzestrzeni improwizacji prowadzonej [guided improvisation].

Ja daję Ci drogowskazy_wskazówki_wytyczne, określam przestrzenie_obszary_kierunki eksploracji. Motywuję Cie do poszukiwania i odkrywania nieskończonych przejawów Życia
w Ruchu_z Ruchem_poprzez Ruch, do tworzenia Twojej YOUnique formy w Tańcu_z Tańcem_poprzez Taniec, i do (p)oddawania się 
Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej. TuTeraz bardziej więcej jeszcze
w Twoim Ciele_z Twoim CIałem_poprzez Twoje Ciało.

Ty badasz_doświadczasz_ucieleśniasz i wyrażasz…, roztańczasz się 
w świadomości Twojego Ciała i ‘Tym, JAK Jest’ stajesz się i jesteś – organicznym_logicznym_magicznym wyrazem
Twojej nieskończonej KREAkcji.

Siamese Zwilinge dyplom Studentów II Roku Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2015
próby i spektakle

Die Familie Schroffenstein dyplom Studentów III Roku Wydziału Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2017

Kommt ein Mann zur Welt dyplom Studentów II Roku
Wydziału Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2017

Oratorium Dance Project Teatr Chorea Łódź
2011
próby i spektakle

We Physical Project Frankfurt University of Music and Performing Arts
2012

Jetzt Aber Anders Schauspiel Frankfurt
2018

Heidi in Frankfurt Schauspiel Frankfurt
2019

Nasza KoKREAkcja to niekończące się podróżowanie

w_z_poprzez wielowymiarowość Teatru Tańca Życia Ciała

doświadczanego_odczuwanego_rozumianego jako materializacja i manifestacja świadomości.