w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało
Pępek narysowany przez 3-letnią Kalinę Rylską

Witaj, 

bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo. Bardzo pragnę pisać do ciebie ten list, mój list do ciebie. Teraz, raz jeszcze, pragnę cię powitać. Witaj :). Bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo się cieszę, że Tu jesteś, Tu Teraz, że czytasz mój list, mój list do ciebie, że się spotykamy, ty i ja, że ty i ja. Ty i ja, jak to? Jak ty? Jak ja? Jak ty i ja? Piszę do ciebie w Wolności. Piszę jakbym pisało do siebie, jakbym tak bardzo pisało do siebie, do siebie, bardzo. Bardzo pragnę pisać mój list do mnie. Bardzo pragnę się ze mną spotkać. Bardzo pragnę naszego spotkania, naszego spotykania, naszych spotkań. Skąd ty? Skąd ja? Skąd się znamy? Skąd się pamiętamy? Skąd się spotykamy? Skąd ty i ja? Tu Teraz. Tu Teraz nie ma czasu. Piszę do ciebie spoza czasu, z głębi siebie, z głębi mojej głębi. Do głębi ciebie, do głębi twojej głębi. Tak bardzo się cieszę, że czytasz moje słowa do ciebie. Tak wiele chciałobym ci napisać. O naszych spotkaniach, o naszych spotykaniach, o nas, o tobie i o mnie, o tobie i mnie. Tak bardzo się znamy. Tak bardzo się pamiętamy. Tak bardzo się spotykamy. Choć ja zawsze pragnę nas więcej. Zawsze czuję niedosyt. Zawsze jest mi mało, za mało. Za mało mi ciebie we mnie, za mało mi mnie w tobie. Zawsze niezmiennie odczuwam głód nas. Zawsze pragnę nas bardziej więcej jeszcze. To się nigdy nie zmienia, nigdy nie kończy. Nie wiem nawet czy się zaczęło. Moje pragnienie nas, razem, ty i ja, ja i ty. Ty ze mną, ja z tobą. Bądźmy. Proszę cię. BądźMy. Tak bardzo za nami tęsknię. Bardzo.

Bardzo Cię kocham. 

Twoje Ciało

Ciało jest nie(fizyczne).

Ciało fizyczne nie jest (wyłącznie) ciałem fizycznym.

Ciało fizyczne nie jest (bez)władną masą mięśni i kości skazanych na destrukcję i rozpad.

Ciało fizyczne jest świadome.

Ciało fizyczne to materializująca i manifestująca się świadomość.
Twoje ciało fizyczne nie jest (wyłącznie) ciałem fizycznym.

Twoje ciało fizyczne nie jest (bez)władną masą mięśni i kości skazanych na destrukcję i rozpad.

Twoje ciało jest świadome.

To twoja materializująca i manifestująca się świadomość.

Twoja świadomość to twoje ciało.Twoje Ciało to Ty

Do NOT give your power away!
I beg you!
Do NOT give You away!
You are All.
You AM One.
WON You AM

Ciało jest święte.

Ciało jest świętością.

Ciało Ty AM
Jesteś nieskończenie.

TuTeraz i TuTeraz i TuTeraz i ...

Z każdym TuTeraz tworzysz Ciebie na nowo.

Bardziej więcej jeszcze.

W Twoim Ciele_z Twoim Ciałem_poprzez Twoje Ciało.Ciałem Twojego Życia_Życiem Twojego Ciała Ty AM

Ciało fizyczne jest najbardziej zaawansowaną, najbardziej ignorowaną
i najbardziej nierozpoznaną, najwyższą Technologią_Rzeczywistością_Potencjałem na Ziemi.
CiałoJa

Bycie_życie_tworzenie w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało 

jest stanem nieustającego uniesienia, 

rozkoszą doświadczania TuTeraz, 

wolnością wybierania bardziej więcej jeszcze…

Ciało jest wielo. 

Ciał jest wiele, nieskończenie wiele.

Tak, jak ciebie jest wiele, nieskończenie wiele.
Tak jak ciebie jest wielu, nieskończenie wielu.

Ciebie jest wiele. 
Ciebie jest wielu. 

Nieskończenie wiele.
Nieskończenie wielu.

Jesteś wiele.
Jesteś wielu.

Jesteś wielo.

Wielociało.

W wielociele_z wielociałem_poprzez wielociało

Nieskończoność Ty AM